مرکز نشر و سنجش علم

مدیر مرکز نشر

 

آقای دکتر شکراله خاکرند

 

عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش تاریخ
 
شماره تماس:

07136273050

آدرس پست الکترونیکی: khakrand@shirazu.ac.ir

 

 

- نشر کتاب 

- ارزیابی مجلات

کارکنان مرکز نشر

 
نام ونام خانوادگی سمت تلفن  
زینب دهقانی مسئول دفتر-کارشناس ویراستاری 07136273050 داخلی 1  
محمود حریری کارشناس نشر کتاب-فروش اینترنتی 07136273050 داخلی 2  
فروغ السادات حسینی پور کارشناس ارزیابی نشریات دانشگاه 07136273050 داخلی 3  

 

- تلفن مرکز نشر:   07136273050

- ایمیل:                                                                   

   markaz.nashr.2@gmail.com (نشر کتاب)

   shzu-scim@shirzazu.ac.ir (ارزیابی مجلات)  

- آدرس: شیراز بلوار جمهوری. ساختمان مدیریت دانشگاه. طبقه 5. بال جدید. مرکز نشر و سنجش علم.