شورای پژوهشی دانشگاه

      دانشگاه شیراز از موقعیت علمی شایسته‌ای در جامعه علمی کشور برخوردار است و اهمیت ویژه‌ای برای انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های مرتبط با علوم و فناوری کشور قائل می‌باشد. لذا چنین موقعیتی موید مسئولیت خاص در نظام آموزش و پژوهش علی‌الخصوص نسبت به شناخت و توسعه علوم و فنون مناسب کشور است. این مسئولیت طیف وسیعی از اقدامات و برنامه‌های اساسی را شامل می‌شود که از طریق تشکیل شورای پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز هدایت می‌گردد.  شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، به منظور مشارکت‌دادن اعضای هیات علمی در اتخاذ سیاست‌های پژوهش و فناوری در جهت رشد کمی و کیفی پژوهش و فناوری در دانشگاه تشکیل می‌شود. این شورا عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری در دانشگاه می‌باشد.

هدف از تشکیل شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ایجاد زمینه‌های مناسب در دانشگاه برای ایفای نقش موثر در موارد زیر می‌باشد:

 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء و توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و توسعه‌ای
 • اتخاذ تدابیر لازم در جهت هدایت طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی و حمایت از محققان و ترغیب آنان برای حل مسائل مملکتی
 • ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‌های پژوهشی، ارتباط با صنعت، امور فناوری و طرح‌های کاربردی
 • برنامه‌ریزی در جهت توسعه نوآوری، فناوری و کارآفرینی
 • رفع موانع و بهبود شرایط پژوهش و فناوری
 • تولید ثروت از طریق دستاوردهای پژوهش و فناوری
 • توسعه پژوهش و فناوری در راستای رفع نیازهای کشور
 • حمایت از پژوهش‌های بنیادی هدفمند و جهت‌دار برای گسترش مرزهای دانش
 • دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین و کلیدی
 • تلاش برای ایجاد دانشگاه نسل جدید

در جهت نیل به اهداف، وظایف شورا به شرح زیر می‌باشد:

 • تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم برای فراهم‌آوردن زمینه‌های مناسب جهت گسترش پژوهش، نوآوری، تولید دانش و فناوری
 • تعیین و تدوین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی برای گسترش، هماهنگی در تحقق اهداف پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • تدوین و نظارت بر برنامه‌های جامع و مدیریت یکپارچه پژوهش و فناوری
 • پایش سیاست‌ها و فرآیندهای جاری پژوهشی و فناوری در دانشگاه و تدوین راهکارهای مناسب
 • بررسی، بازنگری و اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی پژوهش و فناوری
 •  نیازسنجی پژوهشی کشور به منظور تدوین سیاست‌های پژوهشی مناسب
 • بررسی پیشنهاد تاسیس مراکز پژوهشی، ، پژوهشکده‌ها، قطب‌های علمی و .. توسعه آنها
 • ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی به منظور محاسبه اعتبار ویژه پژوهشی
 • سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامه پژوهشی جهت‌دار اعضای هیات علمی
 • بررسی و تعیین روش‌های مناسب برای انتخاب، تشویق و حمایت از پژوهشگران برتر دانشگاه
 • برنامه‌ریزی، بررسی و تصویب فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیات علمی، ماموریت‌های پژوهشی و شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌های خارج از کشور اعضای هیات علمی
 • تدوین راهبردهای مناسب برای اجرایی‌شدن بخش‌های پژوهشی و فناوری تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای پژوهشی ملی و بین‌المللی
 • شناسایی و رصد عرصه‌های نوین پژوهشی و فناوری‌های کلیدی
 • برنامه‌ریزی برای توسعه و حمایت از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای  در راستای رفع نیازهای کشور
 • برنامه‌ریزی برای تعامل و همکاری موثر و نتیجه بخش بین دانشکده‌ها، واحدهای پژوهشی و پژوهشکده‌ها
 • سیاستگذاری برای تامین منابع علمی و ساماندهی کتابخانه‌ها
 • سیاستگذاری برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه
 • سیاستگذاری برای تولید و توسعه کمی و  کیفی نشریات علمی و پژوهشی
 • سیاستگذاری برای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی از آثار پژوهشی دانشگاه
 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای تقویت همکاری‌های پژوهشی و فناوری با سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌های اجرایی و مراکز و موسسات پژوهشی
 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و انتقال تکنولوژی
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی برگزاری دوره های پسادکتری در دانشگاه
 • تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهش و فناوری
 • بررسی و تصویب برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های علمی استانی، ملی و بین‌المللی
 • بررسی و تصویب درخواست‌های میزبانی فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور
 • بررسی و تایید گزارشات مربوط به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
 • بررسی و تصویب پروپوزال فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه فرصت‌های مطالعاتی ارتباط با صنعت
 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی استفاده از دانشجویان نخبه تحصیلات تکمیلی در قالب برنامه دستیار پژوهشی
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی طرح‌های پژوهشی استانی، ملی و بین المللی اعضاء محترم هیات علمی و طرح‌های کلان ملی
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی پایگاه‌های اطلاعات علمی، منابع و مراجع پژوهشی
اعضای تشکیل دهنده شورا به شرح زیر می‌باشد:
 
 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (رئیس شورا)
 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه (دبیر شورا)
 • مدیر دفتر امور فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه
 • مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
 • رئیس مرکز نشر دانشگاه
 • دو نفر استادان پیش‌کسوت و صاحب‌نظر به تشخیص معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 • معاونین پژوهشی دانشکده‌ها
 • نماینده منتخب مراکز پژوهشی