معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

    معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز در مهر ماه سال 1360 با عنوان «معاونت پژوهشی» و زیر نظر آقای دکتر علیرضا سپاسخواه (معاون پژوهشی) با 1 نفر پرسنل فعالیت خود را آغاز کرد. قبل از آن معاونت آموزشی و پژوهشی در هم ادغام بود که زیر نظر یک معاون اداره می‌شد. نخستین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با عنوان شورای تحقیقات دانشگاه در سال 1360 تشکیل گردید و از آن پس، فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه در چهارچوب امکانات و وظایف شورا متمرکز و هماهنگ شد. در طی سال‌ها، با توجه به گستردگی وظایف و افزایش حجم فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه، دفتر امور پژوهشی و همکاری‌های علمی با ساختار تشکیلاتی جدید متمرکز گردید. در حال حاضر معاونت پژوهشی دانشگاه متشکل از مدیریت امور پژوهشی، مدیریت فناوری و طرح‌های کاربردی، مدیریت نوآوری و کارآفرینی، مرکز نشر و علم سنجی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و آزمایشگاه مرکزی می‌باشد که زیر نظر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اداره می‌شود.

    معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه شیراز محور توسعه پژوهش و فناوری مبتنی بر رویکردی تعاملی است. فرایند پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز همانند سایر دانشگاه‌های تراز اول کشور معطوف به تربیت سرمایه انسانی پژوهشگر و فناور است و قوام بخش آموزش از طریق افزایش قابلیت‌ها و توسعه ظرفیت‌هاست. معاونت به دنبال آن است که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌خصوص اعضای هیات علمی زمینه بسط پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و تجاری‌سازی نتایج پژوهش را تا تحقق کامل اهداف دانشگاه پیگیری کند و موتور محرکه دانشگاه از طریق جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انجام پروژه‌های مشترک باشد.

  دکتر علی حفیظی

سوابق تحصیلی

 

رشته: مهندسی شیمی   

شماره تماس:   7-36286426

دورنگار:    36287302

آدرس پست الکترونیکی:  hafizi@shirazu.ac.ir  

 

 

:سوابق پژوهشی

.جهت دریافت سوابق پژوهشی اینجا را کلیک کنید

 

 

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه
 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاه ، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی
 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
 • توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی
 • همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی و فناوری برای مؤسسات غیر دانشگاهی
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب
 • تهیه برنامه پژوهشی و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه