معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

 دکتر سیدمجتبی زبرجد

سوابق تحصیلی

 

دکترای تخصصی

رشته مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی شربف (ایران)

شماره تماس:   7-36286426

دورنگار:    36287302

آدرس پست الکترونیکی:     mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir

 

 

:سوابق پژوهشی

.جهت دریافت سوابق پژوهشی اینجا را کلیک کنید

 

 

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه
 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاه ، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی
 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
 • توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی
 • همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی و فناوری برای مؤسسات غیر دانشگاهی
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب
 • تهیه برنامه پژوهشی و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

حوزه

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر سیدمجتبی زبرجد

معاون پژوهش و فناوری

4721

27-36286426

36287302

فریبا فدایی

مسئول دفتر

4722

حسابداری معاونت پژوهش و فناوری

نازیلا بیگی

رئیس حسابداری

4909

عبداله کریمیان

حسابدار

4928

علی اکبر فرخی

کارپرداز

4703

دبیرخانه معاونت پژوهش و فناوری

زهرا اسد سنگابی

کمک کارشناس

4788

جمیله شفیعی

کارشناس

دفتر امور پژوهشی

دکتر علی نیازی

مدیر امور پژوهشی

4721

نرگس نعمتی

مسئول دفتر

4722

سیدمحمد باقر پورحقیقی

معاون

4770

زینت علی نیا

کارشناس مسئول

4718

زهرا قامت

کارشناس مسئول

4958

دفتر امور فناوری و طرح‌های کاربردی

دکتر سیدفخرالدین افضلی

مدیر امور فناوری و طرح‌های کاربردی

4787

36464909

36286421

36286421

سیده بتول موسوی

مسئول دفتر

الهام امامی

معاون

4961

محبوبه علمی

کارشناس مسئول

4720

عباس سلیمانی

کارشناس

4946

سمیه ابراهیمی

کارشناس

4717

مریم میرزایی

کارشناس

4953

اعظم مومنی

کارشناس

4950

رضا مظلوم زاده

کارشناس

4069

احمد روشن ضمیر

کارشناس

4069

محسن حسام الدینی

کارشناس

4069

مرکز نوآوری و کارآفرینی

دکتر منصور کنعانی

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی

4114

36274290

36274290

مرضیه قدیری

کارشناس مسئول

4728

مرکز علم سنجی نشر کتاب و

مجلات

دکتر هاجر ستورده

رئیس مرکز علم سنجی و مرکز نشر

4065

36273050

36273050

سمیه یاری پور

کارشناس مسئول

فروغ السادات حسینی پور

کارشناس

محمود حریری

کاردان

آزمایشگاه مرکزی

دکتر رضا یوسفی

رئیس آزمایشگاه مرکزی

7182

36460943

36460943

کتابخانه مرکزی

دکتر سعید حسام پور

رئیس کتابخانه مرکزی

4310

36260011

36260011