کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های زیست پزشکی  و حفاظت از حقوق آزمون های انسانی و حیوانی در تحقیقات علوم زیستی پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه شیراز تشکیل گردید و کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی کشور با تشکیل کمیته اخلاق در پژوهش زیست پزشکی در دانشگاه شیراز از تاریخ 1401/1/29 موافقت کرد.

بر اساس اعتبار نامه تایید شده  پس از بررسی مستندات، اعتبار کمیته‌ی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی  دانشگاه شیراز مورد تایید کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

بررسی طرح های پژوهشی مربوط به علوم انسانی و زیست پزشکی از لحاظ مراعات حقوق و اخلاق در پژوهش ، ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های کشوری، برگزاری کارگاه های مربوطه از جمله فعالیت های این کمیته می باشد.

 

                                                                 لینک دسترسی به اعضای کمیته

 

          دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه / کمیته‌های اخلاق در پژوهش
          راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی     
          راهنمای اخلاقی کار آزمایی‌های بالینی
          راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان
     راهنمای اخلاقی پژوهش‌های ژنتیک پزشکی          
          راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
          راهنمای اخلاقی پژوهش‌ بر روی عضو و بافت انسانی
          راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه‌های آسیب پذیر
          راهنمای اختصاصی پژوهش‌های مرتبط با HIV/AIDS

          راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

 

 
ممنوعیت کد دهی به طرح های اجرا شده
ضرورت ثبت مطالعات ویژه در مرکز کارآزمایی بالینی

 

 

جهت مشاهده طرح های تصویب شده در کمیته مرکزی دانشگاه شیراز به لینک زیر مراجعه کنید: 

https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.US.REC

جهت مشاهده طرح های تصویب شده در کمیته دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به لینک زیر مراجعه کنید:

https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.US.PSYEDU.REC

عنوان کارگاه: اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی،اصول و فرایندها ی اخذ کد کمیته اخلاق

زمان برگزاری کارگاه: دوشنبه 21 آذرماه 1401 ساعت 10 تا 12

مکان: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز (سالن دکتر حسینی)

لینک مجازی کارگاه: vroom.shirazu.ac.ir/psychology1

اطلاعات تماس

نشانی:   شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان مرکزی دانشگاه شیراز، طبقه پنجم

تلفن کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (خانم گرامی):36134676-071

پست الکترونیکی:   ethicresearchsu@saadi.shirazu.ac.ir

تلفن معاونت پژوهشی:  27-36286426-071

دورنگار:  36287302-071

کد پستی:  84471-71946

نشانی کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی (آقای مظلوم زاده): 36134648-071

پست الکترونیک: faryad200056@yahoo.com