اقدامات معاونت

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تقدیر از دانشجویان همکار در برنامه استقبال از نودانشجویان و خانواده های محترمشان در دانشگاه شیراز

تقدیر از دانشجویان همکار در برنامه استقبال از نودانشجویان و خانواده های محترمشان در دانشگاه شیراز


معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز در راستای برگزاری طرح از خانه تا دانشگاه و همچنین اهمیت دادن به نقش و جایگاه دانشجو در فعالیتهای فرهنگی اقدام به برگزاری تجلیل از دانشجویان همکار در برنامه معارفه نودانشجویان و خانواده های محترمشان نمود .
 
این نشست صمیمی با حضور سرکار خانم دکتر البرزی قائم مقام معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز ، جناب آقای دکتر حفیظی مدیر محترم فرهنگی دانشگاه و دانشجویان همکار فرهنگی صورت گرفت .
 
خانم دکتر البرزی قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز  ضمن تجلیل و قدردانی از همکاری ارزشمند دانشجویان در برگزاری مراسم ویژه خانواده های نودانشجویان به بیان اهداف استقبال از والدین پرداختند و ابراز امیدواری کردند با برنامه هایی مشابه بتوان‌در ایجاد هویت دانشگاهی و انطباق پذیری در دانشجویان گامهای اساسی برداشت. ایشان همکاری داوطلبانه‌دانشجویان در برنامه‌ را نشان پویایی دانستند که می تواند در دستیابی  دانشگاه به اهداف خود نقش داشته باشد.
 
درادامه اقای دکتر حفیظی، مدیر محترم فرهنگی دانشگاه نیز ضمن تشکر و تقدیر از دانشجویان همکار، به اهمیت این همکاری در هدایت و تسهیل  فعالیتهای نو دانشجویان وایجاد احساس ارامش‌در انان پرداختند. ایشان تاکید نمودند این فعالیت داوطلبانه بویژه با توجه به روش پاسخگویی و احترام به والدین موجب رضایت نودانشجویان و خانواده های محترمشان شده است. در ادامه ایشان ابراز امیدواری نمودند بتوان بارفع کمبودها و استفاده از نظرات و تجارب ارزشمند این برنامه‌در سالهای آتی برنامه را بهتر برگزار نمود.
 
همچنین دانشجویان به بیان مسائل و دغدغه های خود پیرامون برگزاری بهتر برنامه و آسیب شناسی آن پرداختند و پاسخ سوالات خود را دریافت نمودند .
 
در انتهای برنامه نیز با اهدا لوح تقدیر و هدیه از زحمات دانشجویان تقدیر بعمل آمد .