نشست شورای پژوهشی دانشگاه در دانشکده کشاورزی

نشست شورای پژوهشی دانشگاه در دانشکده کشاورزی


     نشست شورای پژوهشی دانشگاه روز شنبه ۲۱ خردادماه، با حضور معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر امور پژوهشی، مدیران محترم پژوهشی، معاونین پژوهشی دانشکده‌ها و سایر اعضای شورا در سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر محمدحسین شیخی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، هدف از برگزاری این جلسه در دانشکده‌ی کشاورزی را شناخت بیشتر ظرفیت‌های پژوهشی موجود در دانشکده‌ها و افزایش تعاملات بین‌بخشی عنوان کرد و گفت: از این پس برای آگاهی از مشکلات دانشکده‌ها، تلاش می‌شود برخی از جلسات شورای پژوهشی دانشگاه در دانشکده‌ها برگزار شود.

     پس از آن دکتر اکرمی، رئیس دانشکده کشاورزی ضمن خیرمقدم‌گویی، به مسائل و مشکلات حوزه‌ی پژوهشی دانشکده کشاورزی پرداخت و از آن جمله به مسأله‌ی آزمایشگاه مرکزی و تأمین اعتبار پژوهشی بخش‌ها و پژوهشکده‌ها اشاره کرد.

     دکتر کنعانی، مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه و دکتر سجاد تقوایی، معاون اجرایی و مدیر واحد تجاری‌سازی صادرات و فناوری دانشگاه نیز در این نشست، گزارشی از ساختار حمایتی و سازمانی مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه ارائه دادند. در این گزارش، ابتدا دکتر کنعانی، به بیان تاریخچه‌ی فعالیت‌های مرکز نوآوری و کارآفرینی طی دو سال گذشته پرداخت و وضعیت منابع انسانی، تحول ساختار اداری، تأمین منابع با مذاکره و ارائه‌ی توانمندی‌های دانشگاه شیراز به بازیگران بیرونی اشاره کرد.

     دکترتقوایی ضمن تشریح ساختار مرکز نوآوری و کارآفرینی بر مبنای مخاطبان مختلف این مرکز اعم از دانشجویان، اساتید، شرکت‌های دانش‌بنیان و .. خدمات ارائه شده توسط این مرکز به هر یک از مخاطبان را برشمرد و نقش موثر معاونین پژوهشی دانشکده‌ها در ارتباط و اتصال با بدنه‌ی دانشجویی و اعضای هیأت علمی دانشگاه را خاطر نشان کرد.

     در ادامه، در بخش پرسش وپاسخ، معاونان پژوهشی دانشکده‌ها به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.

     در پایان دکتر صادقی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تشکر از هیأت رئیسه دانشکده کشاورزی برای میزبانی جلسه، بر اهمیت موضوع نوآوری و کارآفرینی و زیست‌بوم تاکید کرد و گفت در حوزه نوآوری و فناوری حرکت‌های خوبی در حال انجام است لیکن با توجه به اینکه این مدل در خارج از کشور توسعه داده شده دغدغه‌های فرهنگی هم در مورد آن وجود دارد، لذا نیازمند اقداماتی برای بومی‌سازی برنامه متناسب با شرایط کشور در حوزه فرهنگی است. ایشان همچنین رویکرد دانشگاه را در پیگیری اولویت‌های پژوهشی و توجه به راهبردهای شورای سیاست‌گذاری دانشکده‌ها عنوان کرد و بر اولویت "آب و محیط زیست" که با توجه به مأموریت‌های دانشکده کشاورزی تعیین شده است اشاره کرد و ضمن تشکر از اقدامات شورای سیاست‌گذاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ضرورت مشارکت و هم‌فکری اعضای هیأت علمی در تدوین و نهایی‌سازی برنامه‌ی راهبردی پژوهشی شورای سیاست‌گذاری خاطر نشان کرد که این برنامه نشان دهنده مسیر حرکت پژوهشی و معیار ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه خواهد بود. ایشان در ادامه، از معاونین پژوهشی دانشکده‌ها  خواست تا از همه ظرفیتهای بین رشته‌ای، بین دانشگاهی، به ویژه بین‌المللی در سطح کشور استفاده شود و تغییر رویکرد دانشگاه به دانشگاه‌های خدمت‌رسان به جامعه در تعریف دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم که با معیارهای دانشگاه اسلامی هم انطباق بیشتری دارد در هدایت فعالیت‌های پژوهشی به عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گیرد.

     پس از پایان نشست، از آزمایشگاه مرکزی و مراکز پژوهشی دانشکده کشاورزی بازدید بعمل آمد.