نمایشگر دسته ای مطالب

کرسی علمی ترویجی با موضوع فلسفه

کرسی علمی ترویجی با موضوع فلسفه


 

کرسی علمی- ترویجی  با موضوع:

بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستین قدیس و ملاصدرا

 

ارائه کننده:

دکتر محبوبه جباره ناصرو (عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز)

 

ناقد:

دکتر  محمد علی اخگر (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)

 

مدیر جلسه:

دکترحمید ایماندار (عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز)

 

زمان: دوشنبه  2 آبانماه، ساعت  10  تا  12

مکان: دانشکده الهیات و معارف اسلامی، تالار شهیدی

 

پخش زنده:

https://vroom.shirazu.ac.ir/nazariyeh1/

http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live