نمایشگر دسته ای مطالب

کرسی علمی-ترویجی با موضوع فلسفه

کرسی علمی-ترویجی با موضوع فلسفه


 

کرسی علمی ترویجی با موضوع «جستاری در آسیب شناسی موقعیت فلسفه در نظام آموزش عالی کشور»، توسط سرکار خانم دکتر صبورا حاجی علی اورک پور (عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی)، با نقد آقای دکتر سید حمید طالب زاده (عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران) و با مدیریت آقای دکتر مجتبی جاویدی (عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی)، در روز سه شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دانشکده الهیات و معارف اسلامی، تالار شهیدی برگزار گردید. این جلسه به صورت مجازی نیز از صفحه مرکز قابل مشاهده بود.

در صورت تمایل می توانید فایل ضبط شده ی این نشست را از لینک زیر مشاهده فرمایید:

https://vroom.shirazu.ac.ir/pnws9e9udt9v/