گزارش خبری جلسه آشنایی با فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت و الزامات آن، ویژه متقاضیان فرصت مطالعاتی

گزارش خبری جلسه آشنایی با فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت و الزامات آن، ویژه متقاضیان فرصت مطالعاتی


گزارش خبری جلسه آشنایی با فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت و الزامات آن، ویژه متقاضیان فرصت مطالعاتی

 

جلسه آشنایی با فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت و الزامات آن، ویژه متقاضیان فرصت مطالعاتی در روز چهارشنبه 10 اسفند در تالار دکتر مصطفوی دانشگاه شیراز با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری، مدیر محترم سرمایه‌گذاری و بازاریابی پژوهشی و جمعی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این نشست جناب آقای دکتر محمدهادی صادقی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز با اشاره به نقش دانشگاه در آموزش و تولید علم اظهار کرد: مأموریت دانشگاه در جهت هر چه خدمت بیشتر به جامعه تقویت پیدا کرده است و حدود اثرگذاری و پیوند بین دانشگاه و مردم و صنعت، ارتقا و کارآمدی می‌باشد. دانشگاه شیراز در همین راستا موضوع فعالیت خود را مسائل ایران و مشکلات کشور قرار داده است و امید است که بتوان در راستای این هدف قدم برداشت.

ایشان بیان داشتند که دانشگاه می‌بایست از صنعت‌گر و مدیر حمایت کند و با ارائه راهکارهایی از جمله تبیین موضوع در جهت ارتقا درک صاحبان صنایع نسبت به دانشگاه، بررسی فاصله صنایع داخلی با همان صنعت در کشورهای پیشرفته‌تر و لحاظ اهمیت آینده‌پژوهی؛ در جهت پیشبرد اهداف قدم بردارد.

دکتر حسین محمدی مدیر سرمایه‌گذاری و بازاریابی پژوهشی دانشگاه شیراز ضمن بیان اهداف فرصت مطالعاتی و دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این رابطه، به ارائه شرایط و الزامات اعضای هیئت علمی، گردش کار فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت و مراحل تشکیل پرونده در دانشگاه شیراز پرداخت.

در ادامه این نشست به پرسش و پاسخ اعضای هیئت علمی و معاون پژوهش و فناوری و مدیر سرمایه‌گذاری و بازاریابی پژوهشی دانشگاه شیراز پرداخته شد.

 

آدرس کوتاه :