مقررات و آیین نامه های پژوهشی

آیین نامه کتابخانه های دانشگاه شیراز 1395

آیین نامه تشکیل قطب‌های علمی دوره چهارم (دی ماه 1395)

دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

دستورالعمل تاسیس، ارزیابی و مدیریت واحدهای پژوهشی دانشگاه شیراز

دستورالعمل انتشار نشریات علمی پژوهشی دانشگاه شیراز

 

[ طرح افزایش تعاملات بین المللی]

طرح افزایش تعاملات بین‌المللی از طریق حضور اساتید و دانشمندان خارجی در دانشگاه شیراز

فرم دعوت

فرم یک

 

[اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)]

پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس‌های داخلی از گرنت

دستورالعمل حمایت از ماموریت های پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور

دستورالعمل انواع اعتبارات پژوهشی (Grant) اعضاء هیات علمی دانشگاه شیراز

جدول نحوه محاسبه امتیازات کتاب

 

[ برنامه جهت دار]

دستورالعمل ارائه برنامه پژوهشی جهت‌دار جهت تخصیص گرنت آغازین

فرم برنامه پژوهشی جهت‌دار اعضای هیات علمی جهت استفاده از اعتبار پژوهشی آغازین

دستورالعمل برنامه  تحقیقاتی جهت دار پژوهش و فناوری

فرم برنامه تحقیقاتی جهت‌دار پژوهش و فناوری

 

[ طرح بکارگیری فارغ‌التحصیلان برتر دانشگاه به عنوان دستیار پژوهشی]

شیوه‌نامه به کارگیری دستیار پژوهشی

فرم های به کارگیری دستیار پژوهشی

 

[ دوره کوتاه مدت تابستانه]

دستورالعمل دوره کوتاه مدت تابستانه

فرم استفاده از دوره کوتاه مدت تابستانه

 

 

[فرصت مطالعاتی]

آیین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه شیراز

 آیین نامه فرصت مطالعاتی وزارت عتف

شیوه نامه فرصت مطالعاتی وزارت عتف

فرم فرصت مطالعاتی شش ماهه

فرم گزارش‌دهی فرصت مطالعاتی

 

[ شرکت در کنفرانس]

فرم شرکت در مجامع علمی بین‌المللی

 

[برگزاری کنفرانس]

آیین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی

فرایند برگزاری کنفرانس ها

حمایت مالی

فرم شماره یک

فرم شماره دو

فرم شماره سه

 

[چاپ مقاله]

 

[پسا دکتری]

آیین نامه دوره های پسا دکترا

 

[فرم ها]

فرم سردبیر مجلات

فرم هیأت تحریریه مجلات