مرکز نشر و سنجش علم

 

 

مدیر مرکز نشر و سنجش علم

خانم دکتر هاجر ستوده

سوابق تحصیلی:

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس:

07136273050

آدرس پست الکترونیکی: sotudeh@shirazu.ac.ir

سوابق پژوهشی

 

 

- نشر کتاب 

- سنجش علم

- ارزیابی مجلات

 

 

 

- تلفن مرکز نشر و سنجش علم:   07136273050

- ایمیل:                                                                   

   markaz.nashr.2@gmail.com (نشر کتاب)

   shzu-scim@shirzazu.ac.ir (سنجش علم و ارزیابی مجلات)  

- آدرس: شیراز بلوار جمهوری. ساختمان مدیریت دانشگاه. طبقه 5. بال جدید. مرکز نشر و سنجش علم.


 

 سامانه رتبه بندی TIMES

 سامانه رتبه بندی QS

 سامانه رتبه بندی ISC

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یا ISC

  SCOPUS

 SCIMAGO

  SJR